Αποτελέσματα της έρευνας για την προστασία των δεδομένων

_Σχετικά με την έρευνα

Προκειμένου να κατανοηθεί η σημασία της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε φορείς του εκπαιδευτικού κλάδου και στους υπαλλήλους τους, διεξήχθη ανώνυμη διαδικτυακή έρευνα μεταξύ του Δεκεμβρίου του 2022 και του τέλους Μαρτίου του 2023. Η έρευνα απευθυνόταν σε εργαζόμενους/ες στην εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελματική εκπαίδευση, στην εργασία με παιδιά και νέους καθώς και στην εκπαίδευση και την κατάρτιση γενικότερα..

Παρά τις προσπάθειες, δυστυχώς, λάβαμε μόνο 85 απαντήσεις. Συνεπώς, η έρευνα δεν είναι αντιπροσωπευτική, τα αποτελέσματα ωστόσο δίνουν το περίγραμμα για τη σημασία της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον κλάδο της εκπαίδευσης

Η μεγαλύτερη ανταπόκριση ήρθε από τη Γερμανία και την Ελλάδα και από άτομα που εργάζονται με παιδιά και νέους, καθώς και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Αυτοί ήταν ιδιωτικοί φορείς, ΜΚΟ καθώς και δημόσιοι και κρατικοί φορείς.

__Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι/ες στον τομέα της εκπαίδευσης θεωρούν επίσης την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως σημαντικό θέμα στην ιδιωτική τους ζωή και θεωρούν ουσιώδη την προστασία των δικών τους δεδομένων. Ωστόσο, μόνο οι μισοί ανησυχούν για την προστασία αυτών.

Όσον αφορά τον ΓΚΠΔ, η πλειοψηφία τάσσεται υπέρ της θέσπισης κανονισμών για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι απόψεις διίστανται σχετικά με τον ίδιο τον ΓΚΠΔ. Το βιώσιμο αποτέλεσμα του ΓΚΠΔ αμφισβητείται δίχως άλλο και ο ΓΚΠΔ χαρακτηρίζεται από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων/εισών ως θεωρητικός/μη πρακτικός.

Βασικά, οι ερωτηθέντες συνδέουν τον όρο “προστασία δεδομένων” κυρίως με όρους όπως “ασφάλεια” και “προστασία της ιδιωτικής ζωής”. Εκτός από πολλούς θετικούς όρους, οι άνθρωποι συνδέουν και αρνητικά πράγματα με την προστασία των δεδομένων. Στα σχόλια εμφανίζονται όροι όπως “περίπλοκη”, “γραφειοκρατία”, “εμπόδιο”, “επίπονη”, “καταπατητική”, “επαχθής”, “επαχθής” ή “εμπόδιο”.

Στην πραγματικότητα, οι ερωτηθέντες/είσες συνδέουν τον όρο «προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» κυρίως με όρους όπως «ασφάλεια» και «προστασία της ιδιωτικής ζωής». Εκτός από πολλούς θετικούς όρους, οι άνθρωποι συνδέουν και αρνητικά στοιχεία με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στα σχόλια εμφανίζονται όροι όπως «περίπλοκο», «γραφειοκρατία», «εμπόδιο», «κουραστικό», «παρεμβατικό», «επαχθές», «χρονοβόρο» ή «παρακώλυση».

Η μεγάλη πλειονότητα των ερωτηθέντων/εισών χρησιμοποιεί ιδιωτικές διαδικτυακές υπηρεσίες για την αποθήκευση των δεδομένων τους. Ωστόσο μόνο το 20% είναι πεπεισμένο ότι τα δεδομένα του αποθηκεύονται με ασφάλεια στους αντίστοιχους παρόχους, παρόλο που η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων/εισών θεωρεί ότι τα δεδομένα τους αξίζει να προστατεύονται. Η χώρα στην οποία εδρεύει ο πάροχος δεν έχει επίσης σημασία για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων/εισών.

Στο επαγγελματικό πλαίσιο, η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην πλειονότητα των οργανώσεων. Οι περισσότερες εταιρείες διαθέτουν τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εφαρμογή του ΓΚΠΔ, καθώς και οδηγίες εργασίας και κατευθυντήριες γραμμές για τον χειρισμό προσωπικών δεδομένων για τους εργαζόμενους/ες. Ωστόσο μέτρα ευαισθητοποίησης πραγματοποιούνται μόνο από τις μισές εταιρείες μέσω της κατάρτισης των εργαζόμενων.

Τα περισσότερα προϊόντα της Google και της Microsoft χρησιμοποιούνται σε επαγγελματικό πλαίσιο. Εναλλακτικές λύσεις (όπως το Nextcloud ή το BigBlueButton) χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση. Βέβαια κυρίως στη Γερμανία. Αυτό αποδεικνύεται και από την χρήση εναλλακτικών λύσεων του WhatsApp: παρόλο που το 36% των ερωτηθέντων/εισών από τη Γερμανία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το WhatsApp, η χρήση εναλλακτικών λύσεων όπως το Signal και το Threema ανέρχεται ήδη στο 42%.

Όταν ρωτήθηκαν τι επιθυμούν για το μέλλον, η επιθυμία για «κατάρτιση» και περισσότερη εκπαίδευση είναι πολύ έντονη. Οι όροι «ασφάλεια», «απλούστεροι κανόνες» και «σαφείς κανόνες» αναφέρονται επίσης συχνά, καθώς και η «ευαισθησία», η «προστασία» και θέματα όπως η «πρακτική συνάφεια». Ωστόσο, εκφράζεται αρκετά συχνά η επιθυμία για περισσότερο «έλεγχο» και «επιβολή των υφιστάμενων κανόνων» ή ακόμη και επιβολή «αυστηρότερων κανόνων».

Η έρευνα μπορεί να μεταφορτωθεί ως αρχείο PDF:

_Περισσότερες πληροφορίες

Η έρευνα θα εξακολουθήσει να διενεργείται διαδικτυακά  καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος. Είναι διαθέσιμη στα γερμανικά, αγγλικά και ελληνικά και μπορεί να συμπληρωθεί εντελώς ανώνυμα..

Πατήστε εδώ για να λάβετε μέρος στην έρευνα.