Οι εταίροι

Medienkompetenz Team e.V.
– ΓΕΡΜΑΝΙΑ –

Η Medienkompetenz Team e.V. είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση με έδρα στην Καρλσρούη της Γερμανίας. Στόχος της είναι να αυξήσει την κατάρτιση του κοινού στα μέσα – ιδίως όσον αφορά σημαντικά καίρια και πρωτεύοντα ζητήματα, όπως η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η προστασία της ιδιωτικής ζωής και η προώθηση όλων των απαραίτητων δεξιοτήτων της ψηφιοποίησης. Σήμερα, η ένωση Medienkompetenz Team e.V. προσφέρει μαθήματα επιμόρφωσης, διαλέξεις και εργαστήρια για παιδιά και νέους, φοιτητές/τριες, εκπαιδευτικούς, γονείς και όλους/ες τους ενδιαφερόμενους/ες. Το πεδίο ενδιαφερόντων μας άπτεται όλων των σχετικών με την ψηφιοποίηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό ζητημάτων. Η Medienkompetenz Team e.V. συνεργάζεται στενά με το γραφείο παιδικής και νεανικής πρόνοιας της τοπικής αυτοδιοίκησης της Καρλσρούης – το οποίο είναι επίσης μέλος της ένωσής μας.

Web: www.medienkompetenz.team
Mail: info [at] medienkompetenz.team

Educommart
– ΕΛΛΑΔΑ –

Η EDUCOMMART (EDU) είναι ένα σημείο συνάντησης για ιδρύματα-εταίρους, τα προγράμματα των οποίων αντιμετωπίζουν κοινωνικές, και οικονομικές δυσχέρειες. Από κοινού αναπτύσσουν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα μαζί με την EDU. Η EDU αποβλέπει στη δημιουργία βήματος έκφρασης νέων ιδεών ολιστικού χαρακτήρα σε θέματα εκπαίδευσης από νεοσύστατες δομές. Συγχρόνως επιλέγει μονοπάτια εκπαίδευσης, επικοινωνίας, μουσικής & τέχνης, τα οποία συνολικά αποτελούν την αποστολή της EDU. Επικεντρώνεται σε κοινωνικοπολιτικά, πολιτιστικο-κριτικά & παιδαγωγικά θέματα στα μέσα επικοινωνίας, με στόχο την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτ(ρι)ών στην εκπαίδευση νέων και ενηλίκων σε νέα πεδία δράσης.

Web: https://www.educommart.org/
Mail: contact [at] educommart.org