Υλικά

Εδώ θα βρείτε τα σχετικά με το έργο αποτελέσματα, τα οποία περιέχουν συγκεκριμένες οδηγίες, λίστες ελέγχου και βέλτιστες πρακτικές που βοηθούν να ληφθούν υπόψη οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων στην καθημερινή ζωή και να εδραιωθεί η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως κεντρικό θέμα ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού του έργου.
Αναλυτικότερα:

  • Ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  • συγκεκριμένες οδηγίες, κατάλογοι ελέγχου και βέλτιστες πρακτικές
  • • Αξιολόγηση της προστασίας δεδομένων των διαδικτυακών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην εργασιακή καθημερινότητα

Το πρόγραμμα e-learning GDPRism:
Το κλειδί σας για την πιο συνειδητή και προσεκτική διαχείριση σε θέματα προστασίας δεδομένων

Το ολοκληρωμένο και δωρεάν μας πρόγραμμα e-learning σάς παρέχει σημαντικές γνώσεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εκπαίδευση χωρίζεται σε τρεις ενότητες:

  • Το «βασικό μάθημα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» προσφέρει μια εισαγωγή στο θέμα και εξηγεί τους σημαντικότερους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).
  • • Η ενότητα «Προστασία δεδομένων στην πράξη» εφαρμόζει τα όσα διδάχθηκαν σε επιμέρους θεματικούς τομείς από την εργασιακή σας καθημερινότητα (π.χ. αποθήκευση διευθύνσεων και λιστών συμμετεχόντων/ουσών ή χρήση βιντεοδιασκέψεων)
  • Η ενότητα “Εργαλεία και εργαλεία” περιέχει μια σειρά από διαφορετικά πρότυπα και λίστες ελέγχου για ελεύθερη χρήση. Τα έγγραφα αυτά σας υποστηρίζουν στην άμεση εφαρμογή των όσων έχετε μάθει στην πράξη.

Αν και μπορείτε να ξεκινήσετε τα μαθήματα ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, οι ενότητες «Προστασία δεδομένων ανά θεματικό τομέα» και «Προστασία δεδομένων σε έργα/πρότζεκτ» βασίζονται στο περιεχόμενο του βασικού μαθήματος προστασίας δεδομένων. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να ξεκινήσετε με το βασικό μάθημα προστασίας δεδομένων.

Μπορείτε να βρείτε το δωρεάν πρόγραμμα e-learning εδώ: https://moodle.gdprism.eu
Το διαδικτυακό μας μάθημα βασίζεται στο σύστημα ανοικτού κώδικα Moodle.


Η εργαλειοθήκη GDPRism Toolbox:
Πρακτικά πρότυπα για ελεύθερη χρήση

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στα αρχεία ZIP θα βρείτε όλα τα πρότυπα που περιλαμβάνονται στο έργο.

Προσοχή: Το αρχείο περιέχει μόνο τα έγγραφα. Αυτά παρουσιάζονται και συζητούνται λεπτομερώς στο πλαίσιο του προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης. Εάν απαιτείται, μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς περιγραφές και οδηγίες για την χρήση αυτών των εγγράφων στην ενότητα του e-learning «(Χρήσιμα) εργαλεία»

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Μια αξιολόγηση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε επιμέρους διαδικτυακές υπηρεσίες και παρόχους που μπορούν να υποστηρίξουν την υλοποίηση έργων σε επαγγελματικό πλαίσιο μπορείτε να βρείτε στην ενότητα μάθησης “Εργαλεία και εργαλεία>Ψηφιακές υπηρεσίες“.


Προστασία δεδομένων – κατάρα ή ευλογία; (Έρευνα)

Προκειμένου να κατανοηθεί η σημασία της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε φορείς του εκπαιδευτικού κλάδου και στους υπαλλήλους τους, διεξήχθη ανώνυμη διαδικτυακή έρευνα μεταξύ του Δεκεμβρίου του 2022 και του τέλους Μαρτίου του 2023. έρευνα απευθυνόταν σε εργαζόμενους/ες στην εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελματική εκπαίδευση, στην εργασία με παιδιά και νέους καθώς και στην εκπαίδευση και την κατάρτιση γενικότερα..

Μπορείτε να βρείτε το άρθρο σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας και τις λεπτομερείς αναλύσεις [εδώ στην ιστοσελίδα μας]


.