Προστασία δεδομένων – κατάρα ή ευλογία; (Έρευνα)

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εδώ, προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκεί. Πολλοί την μισούν, λίγοι την συμπαθούν. Από τη μία πλευρά υποτίθεται ότι ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) προστατεύει εμάς και τα δεδομένα μας. Από την άλλη πολλοί τον θεωρούν παρεμποδιστικό και εκτός πραγματικότητας.

Ωστόσο ο ΓΚΠΔ ρυθμίζει τις δεσμευτικές υποχρεώσεις για τις εταιρείες και τις οργανώσεις κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Με το πρόγραμμά μας μας «GDPRism» δίνουμε τη δυνατότητα σε οργανώσεις και εργαζόμενους/ες στον τομέα της εκπαίδευσης να συμμορφωθούν με αυτές τις υποχρεώσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματός μας θα επικοινωνήσουμε, αφενός, τα βασικά στοιχεία της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, αφετέρου, θα παρέχουμε συγκεκριμένες οδηγίες, καταλόγους ελέγχου και βέλτιστες πρακτικές που βοηθούν στο να λαμβάνονται υπόψη οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων στην καθημερινή ζωή.

IΓια να κατανοήσουμε καλύτερα τη σημασία της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα της εκπαίδευσης, δημιουργήσαμε μια σύντομη έρευνα. Θα θέλαμε να μάθουμε από εσάς τι σκέφτεστε προσωπικά για την προστασία δεδομένων και τι ρόλο παίζει η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εργασιακή σας καθημερινότητα

Η έρευνα είναι εντελώς ανώνυμη και διαρκεί λιγότερο από λεπτά.

Πατήστε εδώ για να λάβετε μέρος στην έρευνα.

Μη διστάσετε να προωθήσετε την έρευνα στους συναδέλφους/ισσές σας και στις οργανώσεις-εταίρους σας.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του προγράμματός μας την άνοιξη του 2023.