Δωρεάν πρόγραμμα E-Learning και υλικό για το θέμα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Με το έργο «GDPRism» θέλουμε να υποστηρίξουμε τους οργανισμούς και τους/τις εργαζόμενους στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες στον συμβατό με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχεδιασμό και υλοποίηση έργων.

Το δωρεάν διαδικτυακό μάθημά μας με θέμα την προστασία των δεδομένων είναι πλέον διαθέσιμο για όλους/ες τους/τις ενδιαφερόμενους/ες.

Τι έχετε να αναμένετε από το μάθημά μας;

Ως «βασικό μάθημα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» η εκπαίδευσή μας προσφέρει αρχικά μια εισαγωγή στο θέμα και εξηγεί τους σημαντικότερους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Στη δεύτερη ενότητα, «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην πράξη», εφαρμόζουμε στην ουσία αυτές τις θεωρητικές γνώσεις στην πράξη χρησιμοποιώντας κλασικές περιπτώσεις εφαρμογής. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας το παράδειγμα συγκεκριμένων ζητημάτων κατά την προετοιμασία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση του έργου.

Τέλος, στην τρίτη ενότητα «(Χρήσιμα) εργαλεία», θα βρείτε μια σειρά από διαφορετικά πρότυπα και λίστες ελέγχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελεύθερα. Τα έγγραφα αυτά σας υποστηρίζουν να εφαρμόσετε άμεσα όσα έχετε μάθει στην πράξη Μεταξύ άλλων θα βρείτε πρότυπα για την τεκμηρίωση των δικών σας δραστηριοτήτων επεξεργασίας, ενημερωτικά δελτία και πρότυπα για τη δημιουργία δηλώσεων περί απορρήτου και τη λήψη συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και πρότυπα για τη διενέργεια αναλύσεων κινδύνου.

Στην ενότητα «(Χρήσιμα) εργαλεία» θα βρείτε και έναν κατάλογο διαφόρων διαδικτυακών υπηρεσιών για διαφορετικές περιπτώσεις εφαρμογής με μία αρχική αξιολόγηση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το πλήρες πρόγραμμα e-learning είναι προς το παρόν διαθέσιμο σε τρεις γλώσσες: γερμανικά, αγγλικά και ελληνικά

Πώς μπορώ να παρακολουθήσω το μάθημα;

Η εγγραφή στα μαθήματά μας είναι δωρεάν.

Μπορείτε να εγγραφείτε δωρεάν στη διεύθυνση https://moodle.gdprism.eu/.

Δωρεάν παρουσιάσεις έργων και «Learning, Teaching, Training Activities» (LTTA, Δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης)

Στο τέλος του έργου προσφέρουμε μια σειρά ανοικτών διαδικτυακών ραντεβού στα οποία δίνουμε μια σύντομη πληροφόρηση για το έργο. Θα μιλήσουμε για το ιστορικό του έργου, αλλά και θα παρουσιάσουμε τη δομή και το περιεχόμενο του δωρεάν διαδικτυακού μαθήματος ενώ θα σας δείξουμε πώς να εγγραφείτε και να περιηγηθείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ώστε να είστε σε θέση να επεξεργαστείτε μόνοι/ες σας το σχετικό περιεχόμενο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Επιπλέον, ο οργανισμός-εταίρος στην Ελλάδα προσφέρει Δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης. Ενδιαφερόμενοι/ες και οργανισμοί μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: k.angeli@educommart.org.

Άμεση εγγραφή για την παρουσίαση του έργου μας “Προστασία δεδομένων στην πράξη”
(Ημερομηνίες για τον Φεβρουάριο του 2024)

In deutscher Sprache:

Mittwoch, 7. Februar 2024 von 18:00 bis 18:45 Uhr


Donnerstag, 15. Februar 2024 von 14:30 bis 15:15

In English language:

Thursday, 8 February 2024 from 14:30 to 15:15

Wednesday, 14 February 2024 from 18:00 to 18:45

We also offer individual appointments for individual organisations on request.

.