Εκτύπωση

Πληροφορίες σύμφωνα με την § 5 TMG

Medienkompetenz Team e.V.
Sophienstr. 120
76135 Karlsruhe – Γερμανία

Web: https://medienkompetenz.team/

Μητρώο ενώσεων: 702247
Μητρώο Δικαστηρίου: Τοπικό Δικαστήριο Mannheim

Εκπροσωπείται από:
Daniel Nübling, Διευθύνων Σύμβουλος
Διοικητικό Συμβούλιο:
Madeleine Grobe, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Carsten Müller, δεύτερο διοικητικό συμβούλιο
Helmut Moritz, Ταμίας

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: +49 721 83 09 67 38
E-Mail: info@medienkompetenz.team

Συντακτικά υπεύθυνος

Daniel Nübling
Sophienstr. 120
76135 Karlsruhe
Γερμανία

Επίλυση καταναλωτικών διαφορών/ καθολική επιτροπή διαιτησίας

Δεν είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών.